Bokslepp på Askvoll bibliotek

Onsdag 22. november kl. 19.00 kjem Rolf Losnegård for å fortelje om den nyaste boka si – Prinsen av Håla

Gratis inngang. Kaffi, te og litt å bite i.

Selja Forlag omtalar romanen slik:

“Dette er den frodige og burleske historia om eit lutfattig lite bygdesamfunn ein stad ytst på vestlandskysten nokre år etter andre verdskrigen. Der folk hadde så lite å berge seg med at dei tok til seg det dei kalla åndssvake, eller tylar, for pengar og gav dei husrom i kjellarar, på loft og i uthus.

Ein gløymd avkrok av norsk historie vert skildra med humor, dramatikk og satire, innleving og kjærleik. Alt sett gjennom augo til Magnus, barnet som veks opp og blir til den unge mannen, Prinsen, som bygdefolket knyter sine håp til.

Men sterke motkrefter ligg i vegen for Magnus, for det kviler ei forbanning over bygda. Ingen barn er fødde der etter at Magnus kom til verda.

Den einaste som veit kva som kan heve forbanninga, er Den Gamle.”

Vi håpar du tar turen til biblioteket (bankbygget i sentrum) denne kvelden.