Om Askvoll bibliotek

Kvar finn du oss?

Askvoll bibliotek er mellombels lokalisert i Bankbygget i sentrum.
Adresse: Askvollvegen 425, 6980 ASKVOLL
Tlf. 57 73 33 33
E-post: bibliotek@askvoll.kommune.no

Opningstider

tysdag 10:00 – 15:00
onsdag 10:00 – 15:00
torsdag 12:00 – 19:00

Bok i butikk  i Kvammen og i Bulandet (Joker) 

Ordninga er ubyråkratisk og basert på tillit. Dei som vil låne ei bok, noterer namn og dato i ei utlånsbok. Så kan ein ha boka i fire veker før ho må leverast tilbake til butikken. Askvoll bibliotek sørger for at bøkene i bokhylla blir skifta ut jamnleg. Kundane skal kunne plukke med seg både heilt nye bøker og bøker som er nokre år gamle.

Biblioteksjef

Linda Strand 
Tlf. 57 73 33 34
E-post: linda.strand@askvoll.kommune.no

Bibliotekplan

Bibliotekplan 2021-2024 (pdf), vedteken i Askvoll kommunestyre 19.11.2020.