Endra opningstider

Frå og med 3. januar 2023 endrar vi Opningstider, og prøver oss samtidig med laurdagsope bibliotek fyrste laurdag i kvar månad.

Vi gjer endringa etter ønskje frå brukarar, og fordi vi erfarar at fleire brukar biblioteket på dagtid, no når biblioteket er mellombels plassert i sentrum.