Lesedigg

La borna leite sjølv

På nettstaden lesedigg.no kan borna sjølv finne bøker som passar dei. Ved å bruke knappen «Oppdag» kan dei leite etter akkurat den boka dei er ute etter. Til dømes kor lang skal boka vere? Skal den vere lettlesen eller ha mange bilete?

Ved å skrolle nedover sida finn du nyaste bokmelding, aktuelle aktivitetar, forfattarintervju og siste nytt frå Framtida Junior. Eventuelt kan du bruke meny-knappen øvst til høgre, der du finn snarvegar til bokmeldingar, bokomtalar, intervju og aktivitetar.

På nynorsk

Lesedigg er utvikla med tanke på å nå borna direkte. Difor er den også designa for å appellere til målgruppa med ekstra vekt på bruk av emojiar og visuelle element. Bøkene som ligg inne på Lesedigg er henta frå nynorskbok.no og Framtida junior. Det betyr at hovudvekta av titlane er på nynorsk og er difor eit viktig bidrag for å spreie god nynorsk litteratur. Nettstaden vil få påfyll av nye titlar til born og unge frå Framtida junior og nynorskbok.no utover hausten.

Kven står bak?

Lesedigg.no er utvikla av Nynorsk kultursentrum, Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa), seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune og Landssamanslutninga av nynorskkommunar ved Framtida juniorNasjonalbiblioteket har gitt utviklingsstøtte.

Har du spørsmål eller innspel til nettstaden? Ta gjerne kontakt med astrid.sundset.moe@vlfk.no på Bibliotekutvikling Vestland.

Bilde i heading er henta frå lesedigg.no